Herinnering

Tevreden patiënt

Tevreden patiënt: “Onlangs hebben drie van uw medewerkers m/v mij met zorg vervoerd naar het MCL. De dame en de twee heren (namen van vergeten) hebben mij alle drie op een heel fijne manier benaderd en geholpen. Alle lof voor deze mensen! Met de ambulanceverpleegkundige naast mij in de ambulance voelde ik mij in vertrouwde handen. Alleen het liggen op de brancard voelt voor mij iets minder prettig. Ondanks dat ben ik dankbaar voor de goede zorg en het zorgvuldige vervoer.”