Herinnering

Jettie

Jettie

Jettie, begeleidster Talant: “Ik heb in Beetsterzwaag op de sensopatische dagbesteding gewerkt bij Talant en ik heb fijne herinneringen aan Kijlstra vervoer. Kijlstra bracht en haalde altijd een cliënt bij ons. De omgang met die cliënt, de omgang met de begeleiding, altijd even een praatje, vaak dezelfde bekende gezichten. Fijne, goede service! Gewoon menselijke omgang met aandacht, je voelde het zakelijke totaal niet.”