Herinnering

' Het enthousiasme van kinderen voor ons werk in altijd een feestje'

Eén van de leuke neventaken van mijn werk als ambulanceverpleegkundige is voorlichting geven over mijn vak, een presentatie verzorgen over ons werk of bijvoorbeeld langsgaan bij een (basis)school als er een spreekbeurt is over de ambulance of als het gaat over het thema ‘Ziek zijn.’

Deze foto is genomen in 2008 bij school Lyndesteyn. Een school voor tythyl-mythyl leerlingen. Deze school biedt onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking, dus kinderen die zowel lichamelijk als verstandelijk een beperking hebben. Een hele speciale doelgroep. Sowieso is het enthousiasme en de fascinatie van kinderen voor ons werk op de ambulance altijd een feestje.